Sprogvurdering

Har barnet det svært med sproget eller dele af det, bruger vi TRAS til at kortlægge barnets vanskeligheder, for at få iværksat den rette hjælpeforanstaltning.

I Slagelse Kommune er det vedtaget, at alle institutioner anvender sprogvurderingsmaterialet, TRAS.

I Vejsgården er vores ansvarlige sprogpædagoger Marianne og Karina, som har taget pædagogisk diplom i børns sproglige udvikling.

Yderligere informationer fås i institutionen.

Siden er sidst opdateret 18. januar 2018