Pædagogiske læreplaner

Dagtilbudsloven kræver at alle institutioner har udarbejdet en pædagogisk læreplan over de 6 nedenstående udviklingstemaer.

Begge gårde arbejder over tid med det samme emne.

  • Alsidig personlig udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprogligudvikling
  • Krop og bevægelse
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

I Slagelse Kommune udarbejdes alle læreplaner efter samme koncept.

 

Implementering af den styrkede læreplan

Grundet et forår med corona har vi fået mulighed for at udskyde offentliggørelsen af læreplanen, og derved vil  den blive lagt på senest 1.10.20 .

Siden er sidst opdateret 1. juli 2020