Pædagogisk dokumentation

Alle børn i Dagtilbud Vemmelev har en skattekiste/mappe - hvor vi gennem beskrivelser, interviews og billeder m.m. dokumenterer barnets vuggestue- og børnehaveliv.

Hvert barn har tilknyttet en fokusvoksen, som tager hånd om barnets udvikling. Denne voksne er også den der har forældresamtaler m.m.

Billeder og andre dokumentationer er synliggjort på Gården.

Siden er sidst opdateret 18. januar 2018