Aflevering og afhentning

Personalet har skiftende arbejdstider, og derfor er der ikke altid en primærvoksen, når I henter og afleverer. Vi forsøger så vidt mulig at tilrettelægge arbejdstiden, så der er en primærvoksen tilknyttet gruppen det meste af dagen.

Aflevere

  • Barnet skal være i gården senest kl. 9.30 af hensyn til vores planlægning af aktiviteter.
  • Det er vigtigt, at du hjælper barnet med at få en god start på dagen.
  • Hjælp barnet med tøj mm eller giv jer tid til, at barnet selv klarer de praktiske opgaver.

Hente

  • Bliver dit barn hentet af en anden, skal du huske at give gården besked om dette. 
  • Søskende må ikke hente, hvis de er under 12 år.
  • Giv barnet tid til at afslutte legen.
  • Hjælp om nødvendigt barnet med oprydning.

Husk altid at sige goddag og farvel til en af pædagogerne, så vi får mulighed for at udveksle informationer.

Siden er sidst opdateret 18. januar 2018