Fælles ledelse

I Dagtilbud Vemmelev har vi 2 Gårde - Vejsgårdparken - Nygården. Der er ansat en daglig pædagogisk leder, som refererer til fællesleder.

Dette betyder, at vi har

  • fælles forældrebestyrelse
  • fælles politikker
  • fælles personaleaktiviteter
  • feriesammenlægning
  • ansættelse i Dagtilbud Vemmelev
  • børnene har plads i institutionen Dagtilbud Vemmelev

Daglige pædagogiske ledere er tilknyttet hver sin Gård med ca. 17 timer til ledelse og 20 børnetimer. Fællesleder er overordnet leder for de 2 Gårde og har en stedfortræder der varetager de daglig pædagogiske lederfunktioner. Fællesleder Gitte Hougaard er fysisk placeret på Nygården.

Siden er sidst opdateret 18. januar 2018